Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Le Borse Istituto

 

Le Borse Istituto

המכון מעניק מלגות לתלמידים מצטיינים שסיימו את קורסי השפה והתרבות, על מנת להעשיר ולהשלים באיטליה את השכלתם בשפה האיטלקית.

 

תנאים כלליים

המלגות מתבטאות בכיסוי מלא או חלקי של שכר הלימוד בבתי ספר, אקדמיות ומרכזים באיטליה המלמדים איטלקית לזרים.

התלמידים מתבקשים לבקר באתרי האינטרנט של בתי הספר כדי לקבל את כל המידע על הקורסים ועל השירותים הנלווים.

 

הוצאות נסיעה ושהייה

הנסיעה והשהייה באיטליה ייעשו על חשבון הזוכה במלגה. בתי הספר, האקדמיות והמרכזים המציעים את המלגה יסייעו לתלמיד למצוא סידור לינה הולם במקום.

 

תקשורת עם המרכזים באיטליה

כל הקשרים בין התלמיד שזכה במלגה לבין מרכז הלימוד שהעניק אותה מתקיימים ישירות ביניהם, בלי תיווך של המכון.

 

כיצד ומתי להגיש בקשה למלגה

התלמידים בקורסי השפה והתרבות של המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב יכולים להגיש את הבקשה למורה בקורס שבו הם לומדים.

 

קריטריונים וזמנים


קריטריונים: תינתן עדיפות לתלמידים הטובים ביותר ברמות העליונות ולאלה שלא נהנו ממלגה בשנה החולפת.

 

זמנים:  התלמיד יקבל מידע על התוצאה – חיובית או שלילית – של בקשת המלגה שלו מטעם מזכירות הקורסים.

 

לתשומת לבכם

המכון האיטלקי לתרבות אינו אחראי בשום צורה לאיכות הקורסים והשירותים במרכז שבו ינצל התלמיד את המלגה שהוענקה לו.

המכון מבקש מן התלמידים לכתוב דוח מסכם על השהות באיטליה, עם הערכה לגבי ההיבטים הדידקטיים והארגוניים של המרכז שניצלו בו את המלגות שלהם.

 

 


30