Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

מענקים למימון ביקורים באיטליה של חוקרים, מרצים, מומחים, אנשי תרבות ומפיקי תרבות ישראלים

 

מענקים למימון ביקורים באיטליה של חוקרים, מרצים, מומחים, אנשי תרבות ומפיקי תרבות ישראלים

במסגרת הפעילויות לקידום התרבות האיטלקית, מציע משרד החוץ האיטלקי מענקים שמטרתם לעודד ביקורים באיטליה של חוקרים, מרצים, מומחים, אנשי תרבות ומפיקי תרבות זרים.

זהו כלי שימושי לקידום הבינלאומיות של ההשכלה הגבוהה ושל הממסד התרבותי והיצירתי האיטלקי, אשר נגזר ממנו שימוש נרחב, על אף הגבולות שמטיל המצב הבריאותי הבינלאומי הנוכחי, ואשר נועד במיוחד לעודד שותפויות ופרויקטים תרבותיים או מדעיים בין מוסדות זרים ואיטלקיים שיכולים לפתח את השפעותיהם בטווח הקצר והארוך.
חוקרים, מרצים, מומחים, אנשי ומפעילי תרבות ישראלים אשר הוזמנו לשהות תקופה מסויימת באוניברסיטה איטלקית או במוסד תרבות איטלקי מסיבות לימודיות או מחקריות, יכולים לבקש מענק ממשרד החוץ האיטלקי לכיסוי חלקי של הוצאות המחיה, בתנאי מחיר אחיד.

יש לשלוח את הבקשות למכון התרבות האיטלקי המקומי עד לתאריך 31 באוקטובר 2020. הבקשות תהיינה כפופות להערכה על פי הקריטריונים הבאים:

- מאפייני הפונה, כולל קורות חיים וגיל;

- התוצאות הפוטנציאליות לטווח קצר וארוך של המשימה מבחינת פיתוח פרויקטים תרבותיים או מדעיים ושותפויות בין מוסדות איטלקיים לזרים;

- יוקרתן של מוסדות התרבות המעורבים;

- עיקרון הרוטציה בין הנהנים מהמענקים;

ניתן לשלוח את הבקשה לפני מימוש הביקור או אחריו.

בכל מקרה, לא ניתן יהיה לאשר מענקים למשימות אשר תתקיימנה אחרי ה-15 בנובמבר 2020.

למידע נוסף ניתן לפנות למכון התרבות האיטלקי המקומי.

איזורי מרכז, דרום, ירושלים והסביבה – המכון האיטלקי לתרבות תל אביב - iictelaviv@esteri.it

איזור הצפון : המכון האיטלקי לתרבות חיפה - iichaifa@esteri.it


1659