Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Gli Eventi

תאריך:

01/12/2005


Gli Eventi

  

הקדמה:

הייעוד העיקרי של המכון האיטלקי לתרבות הוא להפיץ את התרבות האיטלקית על כל היבטיה ולהגביר את ההיכרות עימה ואת ההערכה אליה. המכון מארגן ומממן, הן באופן עצמאי והן בשיתוף פעולה עם מוסדות תרבות מקומיים, שורה ארוכה של פעילויות ואירועי תרבות.

 

היכן וכיצד אפשר להשתתף בפעילויות

ההשתתפות בחלק מן האירועים היא חינם אין כסף. בפעילויות אחרות נדרש תשלום שנתי מסוים. כל המידע הנוגע להנחות על כרטיסי כניסה לאירועי תרבות המתקיימים במוסדות אחרים נמצא בתוכניות הרבעוניות ובחומר הנוגע לאירועים עצמם.

 

כיצד להזמין מקום באירוע

על ההזמנה לאירוע יופיע בדרך כלל מספר טלפון שדרכו אפשר להזמין מקום.

 

שינויים בלוח הזמנים

עלולים להיות שינויים במועדי האירועים, עקב נסיבות לא צפויות. הודעות על כך יישלחו בזמן לחברים שנרשמו לרשימת התפוצה בדואל.

 

לוח אירועים

אפשר לעיין בלוח האירועים האקטואלי, הבנוי מכרטיסיות נפרדות שבהן מצוי כל המידע. אפשר לבצע חיפושים על אירועים בעבר, לפי תקופה, קטגוריה, שמות האירועים ושמות המשתתפים העיקריים.


9