Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

פרנצ'סקו רוזי (1922-2015): קולנוע = מחויבות אזרחית 'סיטיזן רוזי' (האזרח רוזי)

תאריך:

13/06/2023


פרנצ'סקו רוזי (1922-2015): קולנוע = מחויבות אזרחית 'סיטיזן רוזי' (האזרח רוזי)

בבימוי דידי נוקי וקרולינה רוזי, המתחקה אחר ההיסטוריה של איטליה דרך סרטיו של פרנצ'סקו רוזי.

פרנצ'סקו רוזי יצר סגנון נרטיבי חדש לקולנוע שלא היה קיים לפניו. סרטיו נולדו ממחקרים וחקירות הקשורים למציאות האיטלקית: הוא עבד מסמכים, על "הידוע".

רוזי תיאר "שלטון" שמשחית אחרים ואת עצמו כאשר משתלב עם פשע.

בסרט תיעודי זה, יצירות רוזי אינן מוצגות על פי סדר הפקתם, אלא לפי כרונולוגיית האירועים. בצורה זו, בסרט תיעודי זה לא מסופר רק על יצירתו של רוזי, אלה גם על חמישים שנות היסטוריה של איטליה.

הסרטים בעלי המחויבות האזרחית של רוזי – סלווטורה ג'וליאנו, לאקי לוצ'אנו, האתגר, פרשת מאטיי, גוויות מצוינות, שלושה אחים – היו נושא לחשיבה לדורות שלמים.

באיקר, הקדים רוזי את זמנו בדיון על דמוקטיה נגועה בשחיתות מרגע היוולדותה.

תדריך אותנו במסע זה קרולינה רוזי, בתו של הבמאי, אשר זכתה לצדד את אביה בעבודה מאז ילדותה.

נוכחותו של רוזי עצמו מאירה ומעצימה רבים מקטעי הראיונות בסרט. לצדו מרואיינים רבים, ביניהם שופטים, עיתונאים, במאים וידידים.

Informazioni

Data: ג 13 יונ 2023

Orario: Dalle 18:30 alle 20:39

Organizzato da : Istituto Italiano di Cultura Tel Aviv

Ingresso : Libero


מקום:

Sede IIC Tel Aviv, Rehov HaMered 25, sesto piano

2135