Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

ללמוד איטלקית

 

ללמוד איטלקית

 maeci ambasciata italia o en 01 59   iic colore telaviv

 

קורסי ספטמבר-דצמבר 2023

בנוכחות ובזום

 

קורסי האיטלקית של המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב מתקיימים במתחם היוקרתי של סינמטק תל אביב , במרכז העיר, במרחק נגיעה משרונה ובקרבת מסעדות ומקומות בילוי שונים.

קורסים נוספים יתקיימו במכון האיטלקי, ברחוב המרד 25, קומה 6.

הרשמה

ניתן להירשם החל מה-1 ביולי ועד ה-25 באוגוסט 2023. את טופס ההרשמה עם הפרטים שלכם יש לשלוח למיי  Telaviv.corsi@esteri.it

טופס ההרשמה

הסדרי תשלום

עם אישור הקורס יקבל הסטודנט את פרטי התשלום בדוא"ל. את עלות הקורס יש לשלם לפני תחילת הקורס.

עלות הקןרסים: 1000 ₪ , 970 ₪ לממשיכים מסמסטר אביב 2023

 

קורסים ברמה 1

24 שעות, 12 מפגשים, פעם בשבוע מחיר:  1000 ש"ח

מס' הקורס יום הקורס שעת הקורס תאריך התחלה וסוף
1000 בזום יום ב' 18.00 - 20.00 04.09.23 - 04.12.23
1001 יום ב' 09.00 - 11.00 04.09.23 - 04.12.23
1002
יום ג' 11.15 - 13.15 05.09.23 - 28.11.23
1003*
יום ו' 11.15 - 13.15 01.09.23 - 15.12.23
1004 יום ב' 16.00 - 18.00 04.09.23 - 04.12.23
1005 יום א' 09.00 - 11.00 03.09.23 - 17.12.23
1006 יום א' 11.15 - 13.15 03.09.23 - 17.12.23
1007 יום ו' 09.00 - 11.00 01.09.23 - 15.12.23

 *ביום 8/12 לא יתקיים שיעור. השיעור האחרון ב-15/12 יתקיים ברחוב המרד 25.

 ספר לקורס: Nuovo Espresso 1

טופס הרשמה         

 

קורס רמה 2

 24 שעות , 12 מפגשים, פעם בשבוע מחיר: 1000 ש"ח

מס' הקורס יום הקורס שעת הקורס תאריך התחלה וסוף
2000*
יום א' 19.15 - 21.15 03.09.23 - 17.12.23
2001 ברחוב המרד 25
 יום ג' 11.45 - 13.45 05.09.23 - 28.11.23
2002 בזום  יום ג' 19.15 - 21.15 05.09.23 - 28.11.23

 *ביום 10/12 לא יתקיים שיעור.

 ספר לקורס: Nuovo Espresso 1

 

קורס רמה 3

24 שעות, 12 מפגשים,פעם בשבוע, מחיר 1000 ש"ח

 

מס' הקורס יום הקורס שעות הקורס תאריך התחלה וסוף
3000*
יום א' 17.00 - 19.00 03.09.23 - 17.12.23
3001 בזום יום ד' 16.00 - 18.00 06.09.23 - 29.11.23

 

ביום 10/12 לא יתקיים שיעור*

**ביום 8/12 לא יתקיים שיעור. השיעור האחרון ב-15/12 יתקיים ברחוב המרד 25.  

 ספר לקורס: Nuovo Espresso 1

 

קורס רמה 4

24 שעות, 12 מפגשים,פעם בשבוע, מחיר 1000 ש"ח

מס' הקורס יום הקורס שעות הקורס תאריך התחלה וסוף
4000 יום ג' 09.00 - 11.00 05.09.23 - 28.11.23
40001 בזום יום ד' 18.00 - 20.00

06.09.23 -29.11.23

ספר לקורס: Nuovo Espresso 2 

קורסי שיחה

24 שעות, 12 מפגשים,פעם בשבוע, מחיר 1000 ש"ח 

שם הקורס יום הקורס שעות הקורס תאריך התחלה וסוף תאריך התחלה וסוף
שיחה ברמה בנונית ברחוב המרד  יום ג' 09.30 - 11.30 05.09.23 - 28.11.23
שיחה מתקדמת יום ב' 11.15 - 13.15 04.09.23 - 04.12.23

 

הספר לקורס שיחה מתקדמיפ הוא: Orecchiabile  

לפרטים נוספים: טל. 03-5161361 מיום ב, עד יום ה, מ-9.00 עד 16.00 וביום שישי מ-9.00 עד 14.00

 דוא"ל: telaviv.corsi@esteri.it

 

 בכל הקורסים מספר מינימלי של משתתפים הינו 8 מספר המקסימלי בקורסים בנוכחות הינו 16 ובקורסים בזום 13

 

מחיר הספר NUOVO ESPRESSO  הינו 175 ש"ח

מחיר הספר TANTO PER PARLARE הינו 100 ש"ח

סטודנטים יכולים ליהנות ממלגות שונות כדי ללמוד בבתי ספר רבים  באיטליה: הם יכולים גם לגשת  בחינם לספריית המכון.  

 


11