Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

ללמוד איטלקית

 

ללמוד איטלקית

קורסי איטלקית  

 

האיטלקית היא שפת תרבות. ידע באיטלקית פירושו דלת פתוחה למורשת ספרותית בעלת חשיבות יסודית בתולדות אירופה, לטקסטים הומניסטיים ומדעיים בעלי ערך רב, להפקות תיאטרון, מוזיקה, אופרה, קולנוע וטלוויזיה איטלקיות.


האיטלקית היא שפת לימוד.
כל שנה מחליטים סטודנטים רבים לבוא לבתי ספר, לאוניברסיטאות, לאקדמיות ולספריות באיטליה.


האיטלקית היא שפת עבודה.
מנהלים, משקיעים, טכנאים, אוּמנים ופועלים באים במגע עם עולם התעשייה, האוּמנות והשירותים האיטלקי, המשתרע מעבר לגבולות המדינה.


וכשמדברים איטלקית
, ביקור באיטליה והכנסת האורחים הנפלאה של האיטלקים הופכים לחוויה יוצאת דופן בין ערי אמנות לבין פלאי טבע.


11