Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Corsi Per Stranieri

 

Corsi Per Stranieri

קורסים לשפה ותרבות איטלקית באוניברסיטאות האיטלקיות:

 

קורסים לשפה ותרבות איטלקית באוניברסיטאות האיטלקיות:

קורסים המוצעים לזרים – שפה ותרבות איטלקית ודיסציפלינות שונות

עיון ברשימת בתי הספר, המרכזים והאקדמיות המציעים קורסים בדיסציפלינות שונות ואשר מופנים בעיקר לסטודנטים זרים.

אפשר לחפש את הקורסים לפי מחוז ו/או עיר ו/או סוג. בחלק המוקדש לסוגי הקורסים, נערכו ערכי התפריט באופן כוללני בכוונה, לדוגמה "שפה איטלקית", "עיצוב", "מוזיקה", "שירה". מן הערכים האלה יש קישורים לאתרי האינטרנט של בתי הספר השונים, שם אפשר לראות את כל תתי-הסוגים המוצעים.

אם אתם מחפשים קורסים לשפה האיטלקית, ביקור באתרים של מרכזי הלימוד המצוינים כאן יאפשר לכם להבחין בין בתי ספר העוסקים אך ורק בהוראת השפה האיטלקית לזרים לבין אלה המציעים קורסי שפה כהשלמה ללימודים אחרים, כמו אמנות, אופנה, עיצוב, בישול וכו'.

בתי הספר שלגביהם יש ערובה לאמינות מבחינה ארגונית ומבחינת איכות ההוראה הם אלה המחזיקים בהכרה של משרד החינוך, האוניברסיטאות והמחקר (MIUR).

כמו כן, ביקור באתרי האינטרנט של בתי הספר יאפשר לוודא האם הם משתייכים לארגונים שמטרתם לפקח על איכות השירותים המסופקים ואשר לוקחים על עצמם אחריות מול הלקוחות.

ארגונים ארציים

· ASILS (Associazione Scuole di Italiano come Lingua seconda)
AIL (Accademia Italiana di Lingua)

.ITALIAN IN ITALY (Associazione Nazionale di Scuole di lingua italiana)
 

ארגונים בין-לאומיים· 
FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations)
· 
ALTO (Association of Language Travel Organisations)
· 
IALC (International Association of Language Centres)
· TANDEM
(International Network of Quality Language Institutes)
· 
EAQUALS (The European Association for Quality Language Services)
IHWO (International House World Organisation)


 

חשוב גם לברר האם בתי הספר מוכרים כמוסדות הכשרה והאם הם יכולים לתת הסמכוֹת בשפה האיטלקית.

לגבי כל בית ספר שאינו עומד בדרישות אלה, אנו ממליצים לבדוק האם אתר האינטרנט שלו כולל מידע ברור ומדויק על ההיבטים הבאים:

-         התנאים הכספיים של הקורסים (מחירים, מקדמות, החזרת המקדמות במקרה של ביטול);

-         המקום שהקורסים מתקיימים בו (בניין, חדרים, תשתית, עזרים טכניים);

-         מאפיינים של סידורי הלינה לסטודנטים (עלויות ומיקום);

-         צוות ההוראה;

-         החומר הדידקטי.

  


31