Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Istituto

 

Istituto

 

 


תשעים מכונים איטלקיים לתרבות פעילים כיום בכל הערים המרכזיות בחמש יבשות והם מקום מפגש אידיאלי לאינטלקטואלים, אמנים וסוכני תרבות למיניהם, וכן לאזרחים מן השורה, איטלקים ולא-איטלקים, המעוניינים ליצור או לשמר קשר עם מדינתנו.

המכון האיטלקי לתרבות הוא חלון ראווה של איטליה ומקור למידע מעודכן על המדינה כמערכת; בה בעת הוא מקדם יוזמות ופעילויות של שיתוף פעולה תרבותי. לפיכך הוא מהווה נקודת התייחסות חיונית לקהילה האיטלקית מחוץ לגבולות איטליה ולדרישה המתגברת לתרבות איטלקית הנרשמת בעולם כולו.

המכונים לתרבות תומכים בפעילותן של השגרירויות ושל הקונסוליות והם משתמשים בכלים הולמים על מנת לקדם את תדמיתה של איטליה כמרכז ייצור, שימור והפצה של תרבות החל בתקופה הקלאסית וכלה בימינו אנו. המכונים האיטלקיים לתרבות מארגנים אירועי תרבות בתחומים שונים (אמנות, מוזיקה, קולנוע, תיאטרון, מחול, אופנה, עיצוב, צילום). כמו כן הם:

  • מציעים אפשרות להכיר את השפה ואת התרבות האיטלקית באמצעות קורסים, ספריות, חומר דידקטי ופרסומים בדפוס;
  • יוצרים קשרים וקרקע נוחה לשילובם של סוכני התרבות האיטלקים בתהליכי האינטראקציה ובהפקות תרבות ברמה הבין-לאומית.
  • מספקים מידע ותמיכה לוגיסטית לסוכני תרבות ציבוריים ופרטיים, איטלקים ולא-איטלקים;
  • תומכים ביוזמות המקדמות דיאלוג בין-תרבותי, המבוסס על עקרונות הדמוקרטיה והסולידריות הבינלאומית.

 


33