Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

La Biblioteca

 

La Biblioteca

בספריית המכון האיטלקי לתרבות יותר מ-9000 כותרים בתחומים שונים: סיפורת איטלקית, קלאסיקה, ביוגרפיות, שירה, היסטוריה כללית ותולדות עם ישראל.

כמו כן יש בספרייה אוספים יקרי ערך של אמנות, מוזיקה, קולנוע ותרבות איטלקית בכלל.

אפשר למצוא בספרייה עיתונים איטלקיים, שבועונים ופרסומים מתמחים בתחומים שונים, החל באדריכלות וכלה בגסטרונומיה. יותר מ-1000 קלטות עומדות לרשות המנויים. כמו כן קיים אוסף תקליטורי די.וי.די של סרטים מהקלאסיקה הקולנועית האיטלקית וכן סרטים מתקופתנו.

 

גישה ועיון 

עקב מצב החרום הגישה לסיפריה הינה רק עם קביעת תור מראש

 

מחיר המינוי לספרייה ולמכון הוא 200 ש"ח בשנה.

הקטלוג נמצא גם באינטרנט בכתובת

http://www.bibliowin.it/iic/icta/homepage.htm

השאלה ושירותים אחרים

המנויים לספרייה יכולים לשאול ספרים, ותקליטורי די.וי.די. אפשר להאריך את ההשאלה בטלפון.

הספרייה מספקת מידע על פעילויות המכון ועל אירועי תרבות חשובים המתקיימים באיטליה.

קיימת אפשרות לערוך ביבליוגרפיות על נושאים כלליים הנוגעים להיבטים של התרבות האיטלקית ולערוך חיפושים באינטרנט. לשם כך על המנוי להגיש בקשה בטלפון או במייל

iictelaviv@esteri.it
44