Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

La Biblioteca

 

La Biblioteca

בספריית המכון האיטלקי לתרבות יותר מ-9000 כותרים בתחומים שונים: סיפורת איטלקית, קלאסיקה, ביוגרפיות, שירה, היסטוריה כללית ותולדות עם ישראל.

כמו כן יש בספרייה אוספים יקרי ערך של אמנות, מוזיקה, קולנוע ותרבות איטלקית בכלל.

אפשר למצוא בספרייה עיתונים איטלקיים, שבועונים ופרסומים מתמחים בתחומים שונים, החל באדריכלות וכלה בגסטרונומיה. יותר מ-1000 קלטות עומדות לרשות המנויים. כמו כן קיים אוסף תקליטורי די.וי.די של סרטים מהקלאסיקה הקולנועית האיטלקית וכן סרטים מתקופתנו.

 

גישה ועיון

הספרייה פתוחה לקהל בימים שני, רביעי ושישי מ-9.00 עד 12.00 וביום שלישי מ-16.00 עד 18.00.

מחיר המינוי לספרייה ולמכון הוא 200 ש"ח בשנה.

חדר העיון של הספרייה מציע אנציקלופדיות, מילונים, עיתונים ומגזינים עדכניים.

הקטלוג נמצא גם באינטרנט בכתובת

http://www.bibliowin.it/iic/icta/homepage.htm

 

 

השאלה ושירותים אחרים

המנויים לספרייה יכולים לשאול ספרים, קלטות ותקליטורי די.וי.די. אפשר להאריך את ההשאלה בטלפון.

הספרייה מספקת מידע על פעילויות המכון ועל אירועי תרבות חשובים המתקיימים באיטליה.

קיימת אפשרות לערוך ביבליוגרפיות על נושאים כלליים הנוגעים להיבטים של התרבות האיטלקית ולערוך חיפושים באינטרנט. לשם כך על המנוי להגיש בקשה, רצוי בפקס.

 


44