Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

עבודה

 

עבודה

רשימת המשרות הפנויות במוסדות האיטלקיים בישראל ( "Sistema Italia" ) וכן במוסדות ציבור ובחברות פרטיות מקומיות העוסקים בהפצת השפה והתרבות האיטלקית.

Sistema Italia

אין משרות פנויות כרגע.

בהזדמנות זו אנו מזכירים כי המכון האיטלקי לתרבות בישראל אינו מגייס עובדים באופן ישיר. לפיכך אין לשלוח קורות חיים ובקשות עבודה. העובדים בתפקידים השונים מגויסים לפי התקנים הקבועים בחוק באמצעות מכרז פומבי מאושר ע"י משרד החוץ. משרות פנויות בהתאם לתקנים יפורסמו ע"י המכון גם באתר זה, אם וכאשר ייפתח גיוס עובדים כאמור.

היצע מקומי

אין משרות פנויות כרגע.


67