Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

ללמד איטלקית

 

ללמד איטלקית

מידע רלוונטי למתעניינים בהוראת איטלקית בישראל:

לקטורים איטלקים באוניברסיטאות בישראל

לאור החשיבות האסטרטגית של התמיכה בהוראת האיטלקית ברמה האוניברסיטאית, משרד החוץ האיטלקי מממן את עבודתם של לקטורים מן המניין לשפה האיטלקית באוניברסיטאות בכל רחבי העולם. הלקטורים נבחרים מתוך סגל בתי הספר התיכוניים.

במהלך מילוי תפקידם, הלקטורים משתפים פעולה עם המכון האיטלקי לתרבות במקום, וכך נוצר "סוכן תרבות" במובן הרחב ביותר של המילה.

בשנה האקדמית 2004-2005 נשלחו מאיטליה לחו"ל 275 לקטורים. כמו כן, משרד החוץ מעביר מענקים לאוניברסיטאות זרות לשם הפעלתן של קתדרות לשפה האיטלקית, ובמיוחד לשם גיוס לקטורים מקומיים. יתרון מיוחד בתחום זה ניתן לאוניברסיטאות שלא היו בהן לקטורים מן המניין במדינות מזרח אירופה, במרכז אמריקה ובדרומה ובאפריקה.

מידע נוסף אפשר למצוא באתר משרד החוץ האיטלקי 

 

בתי ספר איטלקיים בחו"ל

כיום לא קיימים בתי ספר איטלקיים בישראל.


68