Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

תקופת סטאג

 

תקופת סטאג

התמחויות MAE/CRUI

קהל היעד

צעירים איטלקים בעלי הישגים בולטים ותואר Laurea breve או Laurea specialistica או Laurea שהושג בשיטה הישנה (לפני לא יותר מ-18 חודש) וכן סטודנטים לתוארLaurea באוניברסיטאות האיטלקיות השונות וסטודנטים הלומדים במסלולי מאסטר מדרגה ראשונה ושנייה, שקיבלו את תואר ה- Laurea לפני לא יותר מ-18 חודש.

היכן ומתי מתקיימות ההתמחויות

יש אפשרות לבלות תקופת סטאז' בת שלושה חודשים במשרד החוץ ברומא או במשרדיו מחוץ לגבולות איטליה:

המכונים האיטלקיים לתרבות

שגרירויות איטליה

קונסוליות איטליה

הנציגויות הקבועות ליד ארגונים בין-לאומיים שונים

 

לפרטים:https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/09/nuova_maeci_miur_crui_

מי מארגן

תקופות הסטאז' מתקיימות בעקבות הסכם שנחתם בין המכון הדיפלומטי של משרד החוץ האיטלקי (MAE) לבין ועידת הרקטורים של האוניברסיטאות האיטלקיות (CRUI). עד עתה הצטרפו להסכם 57 אוניברסיטאות איטלקיות. בשנים 2001-2004 הוצעו יותר מ-3000 תקופות סטאז' במשרד החוץ ובנציגויות בחו"ל, והוגשו יותר מ-10000 בקשות להשתתף בסטאז'.

התוכנית

התוכנית נותנת מענה למעוניינים להיות במגע עם מערכת הקשרים הבין-לאומיים של מדינתנו בתחום המדיני, הכלכלי, החברתי-תרבותי, המדעי ובתחום שיתופי הפעולה לפיתוח. הסטאז' מציע נקודת מבט איכותית שממנה אפשר להתוודע באופן ישיר וקונקרטי לפעילויות משרד החוץ באיטליה ומחוצה לה. הסטאז' מתאים, אם כן, למי שמעוניין בשיקולים נוספים לפני התחלה של קריירה בין-לאומית ולמי שמעוניין להעמיק את הידע המעשי שלו בתחום אקדמי כלשהו.

המכון הדיפלומטי של משרד החוץ האיטלקי

המכון הדיפלומטי עוסק בתיאום התוכנית ובניהול היבטיה השונים, בשיתוף פעולה עם ועידת הרקטורים של האוניברסיטאות האיטלקיות. המכון מגדיר את יעדי התוכנית, את אופני הביצוע שלה ואת תכניה; מפרסם באופן שוטף את הסטאז'ים הקיימים ואת תיאורי התפקיד של כל אחד מהם; מקדם את הפצת הפרסומים; ממיין את המועמדים; מטפל ביוזמות הנחוצות על מנת להבטיח פעילות פורה של הזוכים במסגרת המשרדים שהופנו אליהם; מנהל ניטור כללי על מהלך תוכנית הסטאז'ים ועל התוצאות שהושגו.

מידע

באתר האינטרנט של ועידת הרקטורים של האוניברסיטאות האיטלקיות אפשר למצוא מידע נוסף על ההליכים והדרישות להשתתפות בתוכנית, וכן את רשימת האוניברסיטאות המשתתפות במיזם. להגשת מועמדות על המעוניינים לפנות למשרדי התוכנית באוניברסיטה שבהם הם לומדים, שם גם יקבלו מידע נוסף. אפשר גם לפנות אל המכון הדיפלומטי של משרד החוץ האיטלקי בכתובת: programma.tirocini@esteri.it


76